Blästring och rengöring

Rengöring och rening av spillvatten

​​​​​​​
Vi utför även rengöringsarbeten som fasadtvätt. Vi har en stor maskinpark med högtryckstvättar, sand- och vattenblästrar för olika typer av rengöring och ytbehandlingar. Vi har också mobila reningssystem för uppsamling av smutsigt spillvatten.
example6example6
example6